Hoppa till innehåll på sidan

En modern dataskyddsreglering på socialförsäkrings­området

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat utkastet till lagrådsremiss (utkastet) utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Se IMY:s synpunkter i pdf:en nedan.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Lena Lindgren Schelin efter föredragning av juristen Anna Hellgren Westerlund. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren, enhetschefen Malin Blixt och juristen Caroline Cruz Julander medverkat.

Lena Lindgren Schelin, 2023-03-09 (Det här är en elektronisk signatur)

En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

9 mars 2023

Yttrande över utkast till lagrådsremiss.

Pdf, 104 kB

Läs dokumentet (pdf, 104 kB)

Senast uppdaterad: 9 mars 2023
Sidans etiketter Dataskydd