Hoppa till innehåll på sidan

En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har mottagit remissen inom ramen för myndighetens verksamhet att besvara remisser.                 

Mot bakgrund av remissens innehåll har inte IMY granskat föreslagens inverkan på den personliga integriteten utifrån ett dataskyddsperspektiv.

Suzanne Isberg, 2022-09-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd