Hoppa till innehåll på sidan

En översyn av den straff­rättsliga regleringen om preskription

SOU 2021:90

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlström efter föredragning av juristen Jonas Agnvall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-03-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd