Hoppa till innehåll på sidan

En rätt för licenshavare att behandla uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Philippa Johanssen-Fritzin.

Catharina Fernquist, 2024-02-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd