Hoppa till innehåll på sidan

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställnings­förmåga och trygghet på arbets­marknaden

Ds 2021:17

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-09-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd