Hoppa till innehåll på sidan

En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Jonas Marcusson, 2021-04-21 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-3041

Ert diarienummer:
Ju2021/01258

Datum:
2021-04-21

Senast uppdaterad: 9 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd