Hoppa till innehåll på sidan

En uppföljning av skriftlighets­kravet vid telefon­försäljning

SOU 2021:79

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på betänkandet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Karin Ekström.

Catharina Fernquist, 2022-05-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd