Hoppa till innehåll på sidan

Enhetlig och effektiv marknadskontroll - kompletterande pm

SOU 2020:49 Förslag till förordningsändringar del 2

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Shirin Daneshgari Nejad.

Linn Sandmark, 2022-04-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd