Hoppa till innehåll på sidan

Ersättning till brottsoffer 

SOU 2021:64

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter
skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-10-21 (Det här är en elektronisk signatur) 

Mottagare:
Regeringskansliet Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-6584

Ert diarienummer:
Ju2021/02755

Datum:
2021-10-21

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd