Hoppa till innehåll på sidan

Skatteverkets promemoria ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget. IMY ser positivt på att man i promemorian tagit i beaktande de frågor som rör dataskyddet.
Detta yttrande har beslutats av juristen Maja Savic.

Maja Savic, 2021-06-16 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-3024

Ert diarienummer:
Fi2021/02692

Datum:
2021-06-16

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd