Hoppa till innehåll på sidan

Skatteverkets promemoria ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget. IMY ser positivt på att man i promemorian tagit i beaktande de frågor som rör dataskyddet.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maja Savic.

Maja Savic, 2021-06-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd