Hoppa till innehåll på sidan

Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration

SOU 2023:24

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-07-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd