Hoppa till innehåll på sidan

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslagen.

Suzanne Isberg, 2022-11-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 10 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd