Hoppa till innehåll på sidan

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

2021:43

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

IMY anser att det råder oklarheter om vilket det lagliga stödet är för den personuppgiftsbehandling som blir följden av den spårsäkring som kommer utföras av
hälso- och sjukvården med anledning av förslaget. Detta inkluderar förhållandet till brottsdatalagen. Mot denna bakgrund kan IMY inte tillstyrka förslaget.

Läs hela remissvaret i pdf:en nedan


Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Jonas Marcusson. Vid den slutgiltiga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk och juristen Andreas Persson medverkat.

Linn Sandmark, 2021-09-28 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-5158 

Ert diarienummer:
Ju2021/02201

Datum:
2021-09-28

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

28 september 2021

SOU 2021:43

Pdf, 132 kB

Läs dokumentet (pdf, 132 kB)

Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd