Hoppa till innehåll på sidan

Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden

SOU 2023:42

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Freyling.

Linn Sandmark, 2023-12-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd