Hoppa till innehåll på sidan

Ett moderniserat konsumentskydd 

SOU 2021:17

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Ulrika Bergström.
Catharina Fernquist, 2021-06-21 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-3672

Ert diarienummer:
Fi2021/01503

Datum:
2021-06-21

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd