Hoppa till innehåll på sidan

Ett nytt regelverk för bygglov

SOU 2021:47

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslagen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson.

Laura Eriksson, 2021-10-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 16 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd