Hoppa till innehåll på sidan

Ett nytt regelverk för bygglov

SOU 2021:47

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslagen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson.
Laura Eriksson, 2021-10-15 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-5565

Ert diarienummer:
Fi2021/02366

Datum:
2021-10-15

Senast uppdaterad: 15 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd