Hoppa till innehåll på sidan

Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Hans Kärnlöf, 2022-04-28 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 2 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd