Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens förslag till EU-parlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet

COM (2022) 197

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen har i ett gemensamt yttrande granskat förslaget.

IMY hänvisar till detta yttrande.

EDPB-EDPS Joint Opinion 03/2022 on the Proposal for a Regulation on the European Health Data Space

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2022-08-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 7 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd