Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av seniora juristen Ulrika Harnesk.

Ulrika Harnesk, 2023-09-29 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 december 2023
Sidans etiketter Dataskydd