Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-12-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd