Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY lämnar följande synpunkter.

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende europeiskt organ som bidrar till en enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna inom EU/EES och består av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, däribland IMY, och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). EDPB och EDPS har gemensamt yttrat sig över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data. (1) IMY hänvisar därför till deras yttrande och de synpunkter som framförs däri.

Fotnot

(1)  EDPB:s och EDPS:s gemensamma yttrande 2/2022 om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)


Detta yttrande har beslutats av juristen Shirin Daneshgari Nejad.

Shirin Daneshgari Nejad, 2022-06-02 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 2 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd