Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens förslag till revidering av direktivet om unions­medborgares rösträtt och valbarhet vid val till Europa­parlamentet  

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Disa Rehn. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2022-03-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 7 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd