Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022