Hoppa till innehåll på sidan

EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.

Mottagare:
Regeringskansliet Socialdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-197

Ert diarienummer:
S2021/00051

Datum:
2021-01-20

Senast uppdaterad: 09 maj 2021