Hoppa till innehåll på sidan

EU-parlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsument­makt i den gröna omställningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Martin Wetzler.

Catharina Fernquist, 2022-05-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 11 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd