Hoppa till innehåll på sidan

Europeiska gröna obligationer

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Fredrik Löfgren.

Fredrik Löfgren, 2024-02-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 2 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd