Hoppa till innehåll på sidan

Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY noterar att viss personuppgiftsbehandling kommer att bli aktuell och att personuppgiftsbehandlingen kommer att omfattas av dataskyddsförordningen. IMY förutsätter att detta beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

I övrigt har IMY inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av särskilde beslutsfattaren Hans Kärnlöf efter föredragning av juristen Philippa Johanssen-Fritzin.

Hans Kärnlöf, 2023-06-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 13 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd