Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka använ­dandet av bolag som saknar substans av skatteskäl m.m

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson.

Laura Eriksson, 2022-01-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd