Hoppa till innehåll på sidan

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka använ­dandet av bolag som saknar substans av skatteskäl m.m

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.
IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson.

Laura Eriksson, 2022-01-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd