Gå till innehållet

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering 

SOU 2020:58

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY ser positivt på att skyddet för människors grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter lyfts fram i förhållande till behovet av ökad cybersäkerhet. En hög nivå av cybersäkerhet minskar risken för att personuppgifter hamnar i orätta händer. IMY har i övrigt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Max Blidberg.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-01-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet Försvarsdepartementet

Diarienummer:
DI-2020-10476

Ert diarienummer:
Fö2020/00954

Datum:
2021-01-22

Senast uppdaterad: 04 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd