Hoppa till innehåll på sidan

EU:s nya förordning om upphandlingsannonser

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Nadja Zandpour.

Linn Sandmark, 2023-04-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd