Hoppa till innehåll på sidan

Föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga invändningar mot förslaget.

IMY noterar i sammanhanget att i not 2 sista ledet i appendix anges felaktigt ”användandet” istället för ”om upphävande”.

Suzanne Isberg, 2023-04-03 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 3 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd