Hoppa till innehåll på sidan

Föreskrifter om vilka kurser fjärr­undervisning får användas i för gymnasieskolan, gymnasie­särskolan och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson.

Laura Eriksson, 2021-04-16 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd