Hoppa till innehåll på sidan

Författningsändringar inom området social trygghet med anledning av Förenade kunga­rikets utträde ur den Europeiska unionen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Stina Almström.

Stina Almström, 2022-02-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd