Hoppa till innehåll på sidan

Försäkringskassans hemställan om ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. och förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2024-02-01 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 2 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd