Hoppa till innehåll på sidan

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan om 114 kap. socialförsäkringsbalken

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Med anledning av betänkandets omfång och det antal frågor som behandlats har IMY valt att begränsa sitt yttrande till mer övergripande frågor. Se bifogad fil.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Salli Fanaei. 

Malin Blixt 2021-05-24 (Det här är en elektronisk signatur)

Försäkringskassans och Pensionsmyndighhetens hemställan om 114 kap. socialförsäkringsbalken

24 maj 2021

Pdf, 190 kB

Läs dokumentet (pdf, 190 kB)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd