Hoppa till innehåll på sidan

Förslag att skjuta fram ikraftträdandet av elektronisk  förskrivning som huvudregel till den  10 maj 2022

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av t.f. enhetschefen Pernilla Andersson.

Pernilla Andersson, 2021-07-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd