Hoppa till innehåll på sidan

Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark.
Linn Sandmark, 2023-07-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 7 juli 2023
Sidans etiketter Dataskydd