Hoppa till innehåll på sidan

Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläpps­handelssystemet EU ETS

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2023-04-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd