Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets beslut 2009/917/RIF

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschefen Jonas Agnvall efter föredragning av juristen Emma Andersson.

Jonas Agnvall, 2023-08-31 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd