Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Europeiska datatillsynsmannen har granskat förslaget och yttrat sig. IMY hänvisar till datatillsynsmannens yttrande som bifogas:
Opinion 19/2022

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2022-11-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd