Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om listnings­tjänst för vårdval och vårdval på annat sätt

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2023-02-07 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 8 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd