Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om ändring i IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2023:7) om anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Freyling.

Caroline Freyling, 2024-04-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 april 2024
Sidans etiketter Dataskydd