Hoppa till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter och förordnings­bestämmelser om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade antimikro­biella läkemedel

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslagen.

Suzanne Isberg, 2023-01-20 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Sidans etiketter Dataskydd