Hoppa till innehåll på sidan

Efter ett planerat underhåll under kvällen den 1 februari saknas nyare uppdateringar på webbplatsen. Vissa sidor fungerar inte alls. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Transport­­styrelsens olycks­databas  

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Disa Rehn.

Linn Sandmark, 2022-02-03 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 14 mars 2022
Sidans etiketter Dataskydd