Hoppa till innehåll på sidan

Förstärkt skydd för den personliga integriteten

SOU 2023:37

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2023-09-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd