Hoppa till innehåll på sidan

Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskydds­åtgärder på serveringsställen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Nina Hubendick.
Nina Hubendick, 2021-02-02 (Det här är en elektronisk signatur) 

Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet 

Diarienummer:
DI-2021-732

Ert diarienummer:
S2021/00760

Datum:
2021-02-02

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd