Hoppa till innehåll på sidan

Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

SOU 2023:31

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2023-09-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd