Hoppa till innehåll på sidan

Genomförande av EU:s dataförvaltnings­­förordning

Ds 2023:24

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

IMY vill emellertid framföra följande. Inom ramen för EU:s digitala årtionde pågår en omfattande satsning för att kunna möta och dra nytta av den digitala omställningen. Till denna omställning kopplas ett omfattande regelkomplex där dataförvaltningsförordningen (DGA) ingår. Inom ramen för detta kommer myndigheter behöva etablera ett starkt samarbete, utbyta information sinsemellan för att kunna utföra sina uppgifter och ge vägledning om de nya reglerna och hur de förhåller sig till varandra. Det finns därför ett behov av resurser för att möta upp de pågående förändringarna och IMY står därmed fast vid det resursäskandet som myndigheten gjorde för detta i budgetunderlaget för 2024-2026. IMY avser att återkomma om resursfrågan även i kommande budgetunderlag.

Detta yttrande har beslutats av vikarierande generaldirektören Karin Lönnheden efter föredragning av juristen Caroline Freyling. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen David Törngren och enhetschefen Linn Sandmark medverkat.

Karin Lönnheden, 2023-10-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023
Sidans etiketter Dataskydd