Hoppa till innehåll på sidan

Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Freyling.

Caroline Freyling, 2023-05-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 26 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd