Hoppa till innehåll på sidan

Genomförandet av mobilitetspaketet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2021-10-25 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-6457

Ert diarienummer:
I2021/02074

Datum:
2021-10-25

Senast uppdaterad: 2 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd