Hoppa till innehåll på sidan

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa

SOU 2021:6

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2021-08-04 (Det här är en elektronisk signatur)


Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-3514

Ert diarienummer:
S2021/00866

Datum:
2021-08-04

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd